AUTENTISK RÖRELSE - KURSER OCH INDIVIDUELLT ARBETE

Jag arbetar individuellt och i grupp.

Autentisk Rörelse i Göteborg

12-14 november 2021

Detailjplaneringen följer snart.