Autentisk Rörelse

... betyder att lyssna inåt och att uttrycka med kroppen det som vill forma sig just nu

... betyder att röra sig med slutna ögon, utan musik, utan hänvisningar utifrån; att följa den egna kroppen med dess individuella rörelser och låta kroppen visa vägen till det personliga djupet

... betyder också att bli sedd i denna process, samt att sedan dela varandras upplevelser i samtal, för att bearbeta och integrera erfarenheterna.

Grunden i detta arbete ligger i den tydliga strukturen och den respektfulla kontakten.

Autentisk Rörelse Vägen

... är en underbar spirituell väg för att öva sig i medveten närvaro och att främja mognandet av personligheten och självet.

... är en övning i medveten närvaro som alltid även omfattar arbetet med den personliga inre utvecklingen.

Den speciella användningen av struktur och tal hjälper till att öva en accepterande hållning till sig själv och andra, samt att differentiera sitt sätt att förnimma.

Detta stärker det inre vittnet / den inre iakttagaren. På så vis lägger det grunden till helande erfarenheter och vidareutveckling av medvetandet.


Jag erbjuder dig den tydliga ramen som behövs till detta arbetssätt, så att du tryggt kan följa din väg i de bekanta och obekanta djupen inom dig själv. Jag arbetar individuellt och i grupp.

ÖVNING I MEDVETEN NÄRVARO

Autentisk Rörelse Vägen är en övning i medveten närvaro som är förankrad i kroppen och i rörelsen. Den har blivit utformad och vidareutvecklad av Janet Adler (USA, Canada) under de senaste 45 åren och har sina rötter i Mary Whitehouse’ arbete, grundaren av Autentisk Rörelse.  Idag finns det en mångfald möjligheter och användningsområden av Autentisk Rörelse: Inom psykoterapin och psykosomatiken, i konsten (speciellt i dans och teater), som spirituell utvecklingsväg, som integrationsprocess inom olika kroppsinriktade arbetssätt, eller som bidrag till andra program, t.ex. hjärnstress preventionsprogram.

VIDAREUTVECKLING AV MEDVETANDET

Kärnan av Autentisk Rörelse Vägen är utvecklingen av medvetandet: Rörelse, född utifrån inre impulser, utformar sig i och igenom kroppen, blir sedd med närvaro och integrerad i medvetandet. Denna utveckling omfattar utformandet av personligheten, fram för allt i början, liksom en respektfull uppmärksamhet på transpersonella och direkta erfarenheter, som är fria från särskilda religiösa eller filosofiska förståelsegrunder.

OLIKA FORMER

Grundformen av Autentisk Rörelse Vägen har sitt huvudsakliga fokus på personligheten och den egen individuella historien. Den är grunden för och en viktig återkommande aspekt av de kommande arbetssätten av övningsvägen: arbetet med gruppspecifika arketypiska teman och uppmärksamheten på transpersonella processer, för energetiska fenomen och direkta upplevelser. Grundformen är aven en väsentlig aspekt för de många olika möjligheterna i användandet av Autentisk Rörelse.

GRUNDFORMEN

Arbetet med grundformen bli möjligt genom det ökande förtroendet i relationen mellen två personer: den som rör sig följer sina rörelseimpulser in i det tomma rummet, utan planer, utan att veta vad som kommer att hända. Hon låter sig ledas av sin egen kropps vishet, i närvaron av den andra personen. Denna, det yttre vittnet, sitter med öppna ögon vid kanten av rummet och följer uppmärksamt sina egna inre upplevelser, medan hon ser den som rör sig. För båda är det viktigt hur de relaterar till sina upplevelser. Efter rörelsetiden pratar de med varandra och söker ord som uttrycker de egna erfarenheterna och den helt personliga sanningen. Närvaron blir djupare och mera omfattande, under rörelsetiden likaväl som under samtalstiden. Det blir möjligt att hitta ord, som mer och mer uttrycker upplevelsen mycket direkt, fria från projektioner och tolkningar, fria från värderingar.

DELTAGARE

Många människor längtar efter att kunna vara precis så som de känner sig, och att bli sedda och accepterade av andra just så som de är – fastän det kan kännas lite osäkert i början.

Det krävs inga särkilda förkunskaper i att börja med Autentisk Rörelse Vägen. Väsentligt är önskan att komma mer i kontakt med djupet inom sig själv, och att vara öppen för att lära känna de många dimensionerna det innebär att vara människa.

VERKNINGSSÄTT

Autentisk Rörelse Vägen främjar dig i

  • att bli mera vän med dig själv.
  • att förankra erfarenheten i kroppen, att känna och uttrycka erfarenheten i kroppen (att främja embodiment processen).
  • att fördjupa kroppskännedomen och differentiera den, liksom det sker t.ex. i yoga, tai chi , feldenkrais m.m..
  • att följa dina känslor och uttrycka dem, att upptäcka din kreativitet och låta den flöda fritt, och att uppleva nya möjligheter av kontakt.
  • att förebygga utmattningssyndrom / hjärnstress genom en starkare närvaro och förbindelse med den personliga processen och att öppna tillgången vidare till rikedomen i ditt inre liv.
  • att lära känna nya aspekter av förnimmelsen, att differentiera den och skilja ut tolkning , projektion och värdering.
  • att fördjupa din medvetna närvaro; att stärka det inre vittnet, som det sker i olika sätt att meditera.
  • att följa din inre kallelse och att gå nya steg på vägen mot din kärna.