AUTENTISK RÖRELSE - KURSER OCH INDIVIDUELLT ARBETE

Jag arbetar individuellt och i grupp.

Autentisk Rörelse i Göteborg

12 - 14 november 2021

mer informtion följer snart