Irmgard Halstrup

Mina kunskaper i detta har jag fördjupat sedan 1995 bl.a. genom kontinuerliga fortbildningar (individuellt och grupparbeten) hos Janet Adler (USA, Kanada). Jag deltar som lärare i Circles of Four, en internationell utbildningsprogram för Autentisk Rörelse Vägen.

Utbildad till psykolog och dansterapeut, arbetar jag sedan 1986 psykoterapeutiskt och har stor erfarenhet även i förebyggande arbete och i utbildning inom dans-/rörelseterapi. Sedan 1998 leder jag Autentisk Rörelse kurser.

Jag arbetar med Autentisk Rörelse och som psykoterapeut i egen verksamhet.

Uppvuxen i södra Tyskland, levde ett tag i Sverige och bor nu i norra Tyskland sendan många år. Mitt spirituella sökande började tidigt och var mångfaldigt. Bl.a. har Lapplands vidöppenhet och den människo- och världssyn av Processorienterade Psykologin (enligt A. Mindell) gjort stort och varaktigt intryck på mig. I arbetet med Autentisk Rörelse har jag hittat en väg, en plats och ett utrymme som omfattar det sökandet och finnandet, rikedomen och tomheten, djupt ingripande insikter och nya frågor, gåtor och dimensioner. Översättningen av boken  Janet Adler: Offering from the Conscious Body. The Discipline of Authentic Movement  till tyskan fördjupade min förbindelse med denna väg – en gåva som jag från mitt hjärtat gärna ger vidare bl.a. i mitt arbete.

Dipl.-Psychologin ● Psychologische Psychotherapeutin ● Tanz-/Bewegungstherapeutin (Ausbilderin, Lehrtherapeutin und Lehrsupervisorin BTD) ● Supervisorin (BDP) ● Dipl.-Prozessorientierte Psychologin (FG POP Zürich, Prozessarbeit nach A. Mindell) ● 10 år del i ledningsteamet av pantarhei- Institut für Therapie, Interaktion und Tanz (planering och genomförning av utbildning i dans-/rörelseterapi) ● fortbildning bl.a. i Nonviolent Communication och Voice Work enligt Roy Heart ● mor av en son.